Kjapp og trygg hosting for Wordpress

Forandre på dato php

kongen

kongemedlem
Jeg har denne datoen

PHP:
2014-05-24 10:45:00

Den vil jeg ha til

PHP:
lørdag 24. mai

Hvordan kan dette gjøres?
 

fabbz

Medlem
PHP:
date('l d. F',strtotime('2014-05-24 10:45:00'));

Om du skal ha norsk språk kan du bruke dette, men krever at du har norsk locale installert på serveren din.
PHP:
setlocale(LC_TIME, 'no_NO.ISO_8859-1', 'norwegian', 'nb_NO.utf8', 'no_NO.utf8');
echo strftime('%A %d. %B',strtotime('2014-05-24 10:45:00'));

Om du vil ha norsk og ikke har installert locale eller har tilgang å gjøre det må du sette opp er array med egne oversettelser.

f.eks
PHP:
$day = date('D');
$arr_day = array(
            'Mon' => 'Mandag',
            osvosv...
            );

echo $arr_day[$day];
 

kongen

kongemedlem
Hvordan blir dette med javascript hvis variablen er

PHP:
var dato = '2014-05-24 10:45:00';
 

adeneo

Medlem
Nyere nettlesere støtter toLocaleString()
PHP:
var dato  = '2014-05-24 10:45:00';
var d    = new Date(dato);
var options = { weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' };

var ny_dato = d.toLocaleString('no', options); // lørdag 24. mai 2014
 
Topp