Matche arrays på en finurlig måte.

Kim Steinhaug

New Member
OK, jeg har et scenarie hvor jeg bruker smarty for templates, den setter en verdi slik:

$smarty->assign(foo,bar);

funksjonen assign lagrer verdiene i $this->_tpl_var;

Så ønsker jeg å lage en funksjon som - pseudo kode som ikke funger dette - men om du leser den så:

function check_if_var_is_set($var){
if( isset($this->_tpl_var($var)))
return true;
else
return false;
}

check_if_var_is_set('foo');

Men, hva om jeg ønsker denne varianten:

1: $smarty->assign('var',array('left'=>1,'right'=>2);
2: check_if_var_is_set('var'=>array('left'));

Hvordan kan jeg sette opp funkskonen slik at jeg kan sjekke eks.

Er verdien : $this->_tpl_var['foo']['bar']['again'] satt?

Noen som har noen tips?

Jeg kan jo såklart sjekke manuellt hver linke
if(isset($this->_tpl_var['foo']['bar']['again']))

men jeg ønsker å flytte koden bort i egen funksjon for lettere å ha oversikten.

Jeg kan komme med bedre eksempler om noen har lyst å prøve å hjelpe meg her.
 
Topp