Kjapp og trygg hosting for Wordpress

GDPR Samletråd

holkapolka

Member
Tviler på at de kan kreve store summer på dagen. Selv om gambling bøtene fra lotteritilsynet var ganske heftige, 5000kr per dag om man ikke tar ned siden innen en dato, burde det vel komme lignende der også, selv om det stod et eller annet sted om million bøter men det mentes vel til vel etablerte og store firmaer.
 

arne22

New Member
Lovhjemmel for å ilegge bøter ser ut til å være her:

https://lovdata.no/NL/lov/2018-06-15-38/§26

Det ser vel ut som om domstolen kan overprøve Datatilsynet, og at vi da sannsynligvis etterhvert vil få en rettspraksis omkring bøtenes størrelse.

Ellers så står det jo i artikkel 83, først i punkt 1:

"Hver tilsynsmyndighet skal sikre at ilegging av administrative bøter i henhold til denne artikkel for overtredelser av denne forordning nevnt i nr. 4, 5 og 6 i hvert enkelt tilfelle er virkningsfull, står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende."

"Står i forhold til overtredelsen" er jo sannsynligvis et viktig punkt eller vilkår.

Se også:
https://www.datatilsynet.no/globala...sk-oversettelse-av-personvernforordningen.pdf
 
Topp