Fra Nuf til enkeltmannsforetak/ Trenger råd.

Letitbe

Medlem
Takk for gode svar!
Riskikoen i min driftsform er minimal, og vil høyst trolig fortsette slik i årene fremmover.

Jeg har regnet litt på det.. og om jeg går over til ENK vil de årlige kostandene for regnskapet minke endel (ihvertfall med 1/3 av hva de er nå). Jeg slipper å betale engangskostnaden det medfører å "konvertere" til et AS, og jeg slipper arb.giv.avgift. Jeg er klar over at jeg ikke har noen sosiale rettigheter, og det er selvsagt et lite minus (Som sagt har jeg også en 80%-stilling som fast ansatt i tillegg til firma).. Et annet (lite) minus er selvsagt at jeg må bruke mitt eget navn i firmanavnet.. men det betyr trolig ikke så mye.

Er det ingen andre her inne som nå vurdere NUF vs AS/ENK, siden NUF er UFF?
 

Letitbe

Medlem
Skattemessig effekt

Det finnes vel også skattemessige forhold her som må tenkes på? Ved omdanning NUF->AS kan denne gjøres skattefri, mens ved omdanning NUF->ENK så vil man få en skattemessig effekt?Kan de derfor tenkes at det derfor lønner seg å gå for AS, siden omdanning nå kan gjøres skattefritt fra 2014?

Og i tillegg til de 3 punktene jeg har ført opp så bør det vel inngå et 4.punkt som omhandler salg/overføring av aktiva og passiva fra NUF til AS/ENK...?
 

Steve Cash

Medlem
Ja, det er absolutt et poeng, hvis du har verdier av noen betydning i selskapet, men jeg ser du skriver i startinnlegget:
Primært for å lage websider og tilby webhotell. Jeg har forholdsvis lav omsetning.
Driftsformen er enkel.. uten særlig stor utgifter, kontorlokale, ansatte og varelager.
Så da spørs det jo om skattefri omdanning er viktig nok til å ta hensyn til i ditt tilfelle. Et alternativ er jo å starte enkeltpersonforetaket "rent", og la eventuelle kundefordringer bli innbetalt til NUF-et, og legge det ned når alle transaksjoner er oppgjort. Hva sitter du da igjen med i selskapet, ettersom du hverken har kontorlokale eller varelager? En PC antakelig. En brukt PC gir det ikke så store skattemessige konsekvenser om du selger fra det ene foretaket til det andre. Hva mer? En kundeportefølje? Løpende avtaler på drift av webhotell?
 
Sist redigert:

Letitbe

Medlem
Takk for svar Steve Cashe:
Ja, det er i hovedsak en brukt PC jeg sitter igjen med. Alle fordringer vil trolig være innbetalt innen til NUFet innen utgangen av 2013. Ellers fakturer jeg mine kunder (noen titals) for årlig webhotell/drift. Driftsavtalen varer var 01.01 til 31.12 (12 mnd). Så altså for 2014 kommer jeg til å fakturere kunder for en ny 12 mnd. periode.

Slik jeg forstår det kan jeg da starte et rent ENK, og kunne sitte igjen med verdien av en brukt PC (som det skal skattes for)..?
 

Steve Cash

Medlem
Når det gjelder fysiske verdier så er det nok slik ja. NUF selger rett og slett PC-en til deg, hvis den har noen markedsverdi, hvis ikke bare kasserer du den. Men så spørs det hvordan du skal behandle eventuell verdi av kundeporteføljen, altså de som har driftsavtale med deg. Du må i alle fall inngå ny avtale mellom kundene og ditt nye foretak, men antakelig har den også en verdi, og hvis alt skal gå helt riktig for seg må nok også den verdsettes. Til hvor mye kan jeg ikke si, men en slik portefølje er jo ganske flyktig hvis ikke kundene har noen bindigstid av betydning.

Hvordan drifter du webhotellet forresten? Er det slik at du leier plass et sted, og så leier ut igjen? I så fall trenger du ny kontrakt der også. Kort sagt: Litt administrasjon vil du nok få i overgangsperioden.
 
Sist redigert:

Letitbe

Medlem
Hei, ja jeg leier serverplass et sted, og leier ut igjen (fakturerer kunden 12 mnd (01.01-31.12) hvert år for webhotell/drift av nettsiden).
Planen er at jeg fra 01.01.2014 fakturer kundene for en ny 12 mnd. periode (men da gjennom mitt nye foretak).
 

Letitbe

Medlem
Må jeg opprette ny kontrakt med hver enkelt? Holder det ikke å informere kunder om at det er skiftet org.nr/nytt firma. Jeg er klart over at misfornøyde leverandører kan komme seg ut av avtaler på da et nytt org.nummer innebærer en ny juridisk enhet, men jeg tror ikke det vil bli en aktuell problemstilling i mitt tilfelle.
 

Steve Cash

Medlem
Det er nok mulig det holder å informere om at du har overdratt kontraktene til en ny enhet, men jeg er ingen jurist, så det er jeg ikke sikker på. I alle fall så har det blitt gjort slik steder der jeg er kunde.
 

Miniforetak

Medlem
Bare en kommentar til dette med etternavn i ENK:
I markedsføringssammenheng trenger du ikke å ta med etternavnet. Hvis foretaket offisielt heter Hansen Webeksperten, kan du da bruke Webeksperten i pr-sammenheng. I all korrespondanse, inkludert på fakturaer skal hele foretaksnavnet være med.
 
Topp