Hva skal jeg ta bort i denne koden...?

Marita

ordleker
Beklager alle disse novisespørsmålene mine for tida, men jeg kan ikke php i det hele tatt, og trenger litt hjelp :)

På sida mi, smartetips.no, så står det over den artikkelen som til enhver tid er øverst: "Nyeste artikkel". Jeg vil ikke ha den der i det hele tatt, men hva i fila skal jeg ta bort? Kunne alltids testa meg frem på egenhånd, men er redd for at jeg tar bort for mye også som gjør noe som jeg ikke helt vet hva er.. :)

Sånn her ser index.php ut;

<?php get_header(); ?>
<?php
$options = get_option("widget_sideFeature");
$posts = get_option('uwc_number_posts');
$paged = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1;
if (is_active_widget('widget_myFeature')) {
$args = array(
'cat'=>'-'.$options['category'],
'showposts'=>$posts,
'paged'=>$paged,
);
} else {
$args = array(
'showposts'=>$posts,
'paged'=>$paged,
);
}
if(!get_option('uwc_number_posts')) {
$args = array(
'showposts'=>6,
'paged'=>$paged,
);
}
$x = 1;
query_posts($args);
?>
<?php
if(!stristr($_SERVER['REQUEST_URI'],'/page/')) {

if(get_option('uwc_latest_story') == "on") { echo '<h5 class="latest">'.__('Nyeste artikkel', "magazine-basic").'</h5>'; }
if(get_option('uwc_post_layout') == 1) { include (TEMPLATEPATH.'/layout/option1.php'); }
elseif(get_option('uwc_post_layout') == 2) { include (TEMPLATEPATH.'/layout/option2.php'); }
elseif(get_option('uwc_post_layout') == 4) { include (TEMPLATEPATH.'/layout/option4.php'); }
else { include (TEMPLATEPATH.'/layout/option3.php'); }
} else {
include (TEMPLATEPATH.'/layout/option1.php');
}
?>
<?php
if(function_exists('pagination')) { pagination(); }
?>
<?php get_footer(); ?>

Skal jeg ta bort det som jeg har uthevet, eller noe mere?
 

Knut

Medlem
Tror du kan velge om du vil vise "Lates story" fra adminpanelet. Gå til Magazine basic og velg "Front page. Nederst tror jeg du finner valget om du vil vise eller ikke.
Du finner Magazine Basic nederst i menyen til venstre
 
Sist redigert:
Topp