Kjapp og trygg hosting for Wordpress

Helse Nord søker nå Seksjonsleder IKT, digitalisering og e-helse (Bodø)

btbsilent

Member
Vil du arbeide innenfor en sektor med stor betydning for samfunnsutviklingen i Nord-Norge og Svalbard? Vil du arbeide i en virksomhet som samarbeider tett med nasjonale myndigheter, med helseforetakene, kommuner og andre sentrale sektorer i landsdelen? Da er du kanskje den rette for oss.

Helse Nord RHF søker medarbeider til en nyopprettet stilling som seksjonsleder for IKT, digitalisering og e-helse. Som seksjonsleder får du ansvar for medarbeidere med lang erfaring og ansvar for en omfattende prosjektportefølje som skal videreutvikles. Seksjonsleder rapporterer til eierdirektør.

Arbeidsoppgaver​

Som seksjonsleder for IKT, digitalisering og e-helse vil du ha ansvar for:
 • regionens overordnede strategi for digitalisering og være pådriver for utvikling og endring av arbeidsprosesser
 • gjennomføring av regionale IKT- og digitaliseringsprosjekt
 • gjennomføring av IKT-plan i tett samarbeid med nasjonale myndigheter og regionale aktører
 • forvaltning av samarbeidet med Helse Nord IKT HF og de øvrige helseforetakene
Videre vil seksjonsleder ha medansvar for gjennomføring av regional plan for informasjonssikkerhet, samt ledelse- og personalansvar for 10 medarbeidere lokalisert i Bodø og Tromsø.
Arbeidssted vil være Bodø eller Tromsø. Noe reisevirksomhet i regionen må påregnes.

Kvalifikasjoner​

 • Høyskole/universitet, hovedfag/mastergrad. Særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Relevant ledererfaring, gjerne fra større virksomheter.
 • Erfaring og kompetanse innenfor digitalisering, IKT og endringsledelse.
 • God evne til å forklare teknologi for mennesker med annen faglig bakgrunn og bred tverrfaglig samhandlingsevne.

Personlige egenskaper​

 • Analytisk, med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.
 • Være god på å engasjere, lede og samarbeide med andre
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr​

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale med gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Vi legger til rette for pendling mellom bosted og arbeidssted
 • Fleksibel arbeidstid
Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke. Vi jobber også med å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.
I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søker anmoder om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Link: https://ex.cndarine.com/campaign/url/forward/c6f0de82f615
 
Topp