ENK eller AS - Salgsagent

JoachimO

Medlem
Kjap spørsmål om råd her...

Jeg skal begynne å jobbe som selvstendig salgsagent og vurderer og jeg skal gjøre det med mitt nåværende ENK, eller om jeg skal skifte selskapsform til AS

Jeg ser mange fordeler med å være AS, men ser også for meg noen ulemper.

Som AS kan jeg selvsagt ansette meg selv, og dermed ha rett til sykelønn etc, med andre ord har jeg mye bedre sikkerhetsnett uten å måtte investere i forsikringer. Men, vil jeg ikke ende opp med mer skatt?

Det er klart, tar jeg ut all provisjon som lønn blir det jo ikke noe overskudd i AS'et å beskatte, men jeg vil jo måtte betale arbeidsgiveravgift etc.

Som ENK blir det jo en del lettere, siden provisjonen som utbetales firmaet i prinsippet regnes og beskattes akkurat som personinntekt.

Slik jeg ser det

AS: Sørge for 0,- i overskudd = 0 i selskapsskatt, vanlig 28% skatt på min lønn, men drøye 14% arb.giveragift. = 42%

ENK: 28% skatt pluss 11% pensjonstrekk = 39%

Jeg kan jo eventuelt ikke ansette meg selv og ta ut utbytte fremfor lønn, slipper jeg da unna arbeidsgiveravgift og betaler kun selskapsskatten på 28%? (Da er jeg jo dog like langt igjen og må allikevel kjøpe sykeforsikring)Sidespørsmål: vet noen forøvrig om slik provisjon er MVA-pliktig? (Tviler vel på det siden jeg ikke fikk noen info om dette fra selgsakpet jeg skal være agent for)
 

Johan

Medlem
AS:
Det er overskudd i AS som beskattes med 28%, ikke det du måtte velge å utbetale til deg selv i form av lønn. Skatteprosenten på lønnen er avhengig av hvor mye du tjener. Det samme er AGA. Normalt er det 14,2%, men har du ekstra høy lønn øker %satsen her også.

Velger du å ta utbytte er regnestykke no mer komplisert p.g.av skjermingsregelen o.l, men i prinsippet betaler først AS 28% av overskuddet, deretter betaler du 28% kapialskatt av utbyttet AS gir til deg.

For å finne ut hva som lønner seg må du også ta hensyn til det du måtte ha av fradrag som lønnstaker vs selvstendig næringsdrivende. Se vedlagt link som gir et godt eksempel på dette Hva som lønner seg mest av enkeltpersonforetak og aksjeselskap

For mere detaljer om hva som lønner seg
 

zapotek

Medlem
Sidespørsmål: vet noen forøvrig om slik provisjon er MVA-pliktig? (Tviler vel på det siden jeg ikke fikk noen info om dette fra selgsakpet jeg skal være agent for)

Momspliktig ja.

Angående ENK eller AS. Det er mindre papirarbeid med et ENK. Grovt forenklet ville jeg i ditt tilfelle sagt at dersom du tjener *veldig* mye, ville jeg valgt AS. Tjener du moderat eller lite ville jeg valgt ENK.
 

Msites Ltd

Livsnyter
Velg AS...

Det meste vil bli enklere for deg. Ikke minst i forhold til utgiftsføring, sikkerhet rundt sykdom og den dagen du eventuelt mister agenturet/vil gi deg.

Ta ut det du har behov for i lønn, overskudd kan du tilbakeføre i fond i bedriften for å slippe unna å skatte av det nå.

Til syvende og sist blir det også mye enklere å skille mellom private penger og bedriftens penger når du gjør det på denne måten.
 

JoachimO

Medlem
Jeg tror nok det blir AS ja. Må investere i ny bil i sammenheng med jobben, så regner med å sette cashen inn på firmakonto og bruke som aksjekapital, så når AS er opprettet kjøper firmaet bilen og avskriver den. Burde vel gå greit?
 

Smbinfo

Medlem
Det går greit. Men husk at du må skatte endel av firmabil privat. For mange firmaeiere lønner det seg å ha bilen privat (siden firmakostnader i bunn og grunn er likt privatkostnader når alt kommer til alt).

Kjører du veldig mye privat og lite i jobb KAN det lønne seg å ha firmabil.

Kjøring i jobb = kjøring til ikke fast jobbsted (dvs jobber du hos en kunde i 2 mnder er dette i praksis kjøring privat).

Kjøring i jobb = kjøring til forskjellige steder i jobbsammenheng (men ikke hjemmefra og til fast kontorsted.


Ofte lønner det seg å skrive kjøregodtgjørelse og eie bilen privat, men dette kan du regne på mtp bilens pris og hvor langt du forventer å kjøre.


Les gjerne våre artikler på smbinfo.no | Støtte for gründere og smÃ¥bedrifter
Fordeler og ulemper Aksjeselskap vs ENK

Det som sies over angående å la penger stå skattefritt i frimaet stemmer ikke. Du må selvsagt skatte for det du lar stå igjen (28%). Den eneste fortjenesten som er skattefri i firmaet er gevinst fra aksjer selskapet eier og evt utbytte fra disse aksjene.

Aga på 14,2 prosent avhenger heller ikke av hvor mye lønn du tar ut, denne er fast.

Stifter du først et AS kan det være lønnsomt å ta ut opp mot 600 000 i lønn før du tar ut utbytte. Dette på grunn av hvordan du opptjener deg pensjon.


Jeg ville valgt å stifte AS så lenge du tjener såpass mye, og gjerne hvis det blir endel kjøring i forbindelse med jobb.

Mange andre fradag som AS nyter godt av trenger man å være minst 5 ansatte for å gjennomføre, bla alle velferdstiltak som julebord, julegaver, trening, massasjestol, firmahytte(minst 25 ansatte) osv.

Les mer om dette her:
Smarte fradrag i aksjeselskap
Smarte fradrag for enkeltpersonsforetak


Her finner du alt du trenger for å stifte AS (bortsett fra signatur fra Revisor).
 

JoachimO

Medlem
Kjøremessig blir det jo veldig mye og aldri til samme sted to ganger, da jeg bruker bilen for å dra mellom salgsmøter i forskjellige bedrifter.
 
Topp