Magnus_BL

Jeg er oppvokst med både engelsk og norsk som morsmål.
Topp